logotyp

Zarząd, kadencja 2019/2020

 • Maria Mirucka i Tobiasz Naryniecki - Prezes Zarządu
 • Amelia Zawadzka - Wiceprezes
 • Zuzanna Jopkiewicz - Specjalista ds. merytorycznych 
 • Dominika Frąc - Specjalista ds. promocji Koła
 • Marcin Michalak - Specjalista ds. finansowych

Zarząd, kadencja 2018/2019

 • Angelika Sadkowska - Prezes Zarządu
 • Marta Hoppe - Wiceprezes/ Specjalista ds. merytorycznych
 • Antoni Korczak - Specjalista ds. promocji Koła 
 • Maria Mirucka - Specjalista ds. finansowych
 • Dominik Roszykiewicz - Specjalista ds. HR

Zarząd, kadencja 2016/2017

 • Wojciech Pokój -  Prezes Zarządu
 • Marta Szwed - Wiceprezes Zarządu
 • Filip Łapiński - Specjalista da. finansów
 • Piotr Kałowski - Specjalista ds. PR

Zarząd, kadencja 2015/2016

 • Katarzyna Sroślak -  Prezes Zarządu
 • Róża Koprowicz - Wiceprezes Zarządu
 • Barbara Gazda - Skarbnik
 • Ewelina Łapińska - Specjalista ds. PR

Zarząd, kadencja 2014/2015

 • Izabela Piecha - Prezes Zarządu
 • Weronika Walkiewicz - Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. spotkań merytorycznych
 • Adrianna Branicka - Specjalista ds. finansów
 • Agata Piekalska - Specjalista ds. PR

Zarząd, kadencja 2013/2014

 • Anna Bus - Koordynator ds. projektów długoterminowych
 • Bożena Burzyńska - Prezes Zarządu
 • Joachim Kowalski - Wiceprezes Zarządu
 • Agata Piekalska - Specjalista ds. PR
 • Izabela Piecha - Specjalista ds. finansów

Zarząd, kadencja 2012/2013

 • Julia Kawalec – Prezes Zarządu, pomysłodawczyni założenia Koła
 • Magdalena Kunicka – Wiceprezes Zarządu, specjalista ds. publikacji
 • Marcelina Łoboda – Specjalista ds. promocji
 • Monika Pyzik – Specjalista ds. finansów
 • Piotr Kania - Specjalista ds. integracji
 • Julia Szymańska – Specjalista ds. rekrutacji
 • Michalina Brachaczek – Koordynator ds. projektów długoterminowych
 • Joachim Kowalski – Koordynator ds. umiejętności psychoterapeutycznych

Zarząd, kadencja 2011/2012

 • Julia Kawalec - Prezes Zarządu, pomysłodawczyni założenia koła
 • Magdalena Kunicka - Wiceprezes Zarządu
 • Adam Perzanowski - Sekretarz
 • Julia Szymańska - Skarbnik
 • Jacek Barecki - Redaktor i administrator strony internetowej
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp