logotyp

SKN „Dialog” ma przyjemność przedstawić recenzję poradnika „Co robić, gdy brakuje ci odwagi”. Poniższa recenzja powstała we współpracy z Wydawnictwo Levyz. Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa - https://levyz.pl/.../co-robic-gdy-brakuje-ci-odwagi.../
Zapraszamy do lektury!

Autorką książki jest Jennifer Shannon - licencjonowana psychoterapeutka CBT (psychoterapii poznawczo-behawioralnej) oraz ACT (terapii akceptacji i zaangażowania), od 1985 roku specjalizująca się w leczeniu zaburzeń lękowych - w szczególności lęku społecznego zarówno u dorosłych, dzieci, jak i młodzieży. Prezentowany, kultowy już, poradnik skierowany jest przede wszystkim do ostatniej ze wspomnianych grup. Bazując na założeniach wyżej wymienionych metod i swoim wieloletnim doświadczeniu terapeutycznym autorka pokazuje nieśmiałym i zmagającym się z fobią społeczną nastolatkom, jak mogą podjąć realne kroki prowadzące do poradzenia sobie z tym problemem.

Książka podzielona jest na rozdziały, w których autorka omawia kolejno poszczególne aspekty powiązane z lękiem społecznym, korzystając z konkretnych przykładów i licznych, zaczerpniętych z życia codziennego historyjek. Dotyczą one wielu różnego typu sytuacji społecznych, w których czytelnicy na pewno nie raz się znaleźli. Dzięki temu, że bohaterowie tych historii to “zwykli nastolatkowie” (m.in. Elisha, Alex, Bella i Chris), czytelnik może poczuć, że nie jest sam i również inni zmagają się z podobnymi trudnościami, a także może na przykładzie prześledzić jak krok po kroku radzić sobie w tego typu sytuacjach.

W początkowych rozdziałach autorka koncentruje się na zaznajomieniu czytelnika z jego własnymi obawami i fobiami, nazywając i etykietując je, a także pokazując, co traci i co mógłby zyskać, gdyby udało mu się je pokonać. Ponadto omawia możliwe przyczyny lęku, takie jak predyspozycje genetyczne, modelowanie behawioralne i przygnębiające doświadczenia. Zwraca także uwagę na adaptacyjne znaczenie tej emocji.

Następne rozdziały ukazują zniekształcenia poznawcze, takie jak np. efekt reflektora, perfekcjonizm społeczny czy myślenie katastroficzne. Ta część ilustruje, jak w konkretnych sytuacjach zniekształcenia poznawcze prowadzą do lęku społecznego i w konsekwencji do unikania działania, które mogłoby przybliżyć czytelnika do zamierzonego celu. Ponadto omawiając funkcjonowanie schematu “myśli-emocje-zachowania” autorka na konkretnych przykładach ilustruje czytelnikowi związek między poszczególnymi elementami tego łańcucha, a następnie pokazuje, jak korzystając z tej wiedzy i przekształcając swoje szkodliwe myśli czytelnik może realnie wpłynąć na swoje uczucia i w konsekwencji zachowanie, zmieniając je na korzystniejsze i zgodne z wartościami czytelnika. Podkreśla również rolę zdobywania doświadczeń i działania, bez których osiągnięcie realnej zmiany jest właściwie niemożliwe (czyli wspinanie się po tzw. drabinie doświadczeń - zaczynając od najniższych szczebli i potem stopniowo przeskakując na wyższe).

Ważnym uzupełnieniem książki są ilustracje wykonane przez męża autorki, a także liczne praktyczne zadania umożliwiające większe zaangażowanie czytelnika w lekturę i przełożenie podawanych przez autorkę przykładów i informacji na jego własny przypadek.

Poradnik ten niewątpliwie warty jest polecenia wszystkim nieśmiałym nastolatkom i ich rodzicom, a także profesjonalnym terapeutom i wszystkim zainteresowanym terapią CBT i ACT.

Małgorzata Kopycka

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp