logotyp

SKN „Dialog” ma przyjemność przedstawić recenzję książki „Rezyliencja” autorstwa Ricka oraz Forresta Hanson. Recenzja powstała we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym.

REZYLIENCJA CZYLI JAK UKSZTAŁTOWAĆ FUNDAMENT SPOKOJU, SIŁY I SZCZĘŚCIA

Wiele ukazujących się ostatnio książek z zakresu psychologii próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób żyć szczęśliwie, osiągać zamierzone cele, dążyć do jak największego dobrostanu. Nieco rzadziej poruszanym, a jednak jakże istotnym pytaniem jest natomiast jak radzić sobie w świecie, który nie zawsze stwarza nam takie warunki, jakich byśmy sobie życzyli. Co robić w obliczu pojawiających się trudności?

Rezyliencja to nic innego jak umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i mierzenia się z napotykanymi na drodze życiowej wyzwaniami, by lepiej wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Na wstępie książki autorzy przypominają podstawową zasadę psychologii i medycyny, która głosi, że „droga życiowa człowieka zależy od trzech czynników: tego, jak radzi on sobie z wyzwaniami, jak chroni swoje słabe punkty i jak zwiększa swoje zasoby.” I choć nie możemy wpływać na pojawiających się na naszej drodze ludzi oraz okoliczności, to możemy wzmacniać siły psychiczne, czyli mentalne zasoby, które pomagają nam pokonywać przeciwności życia codziennego.

Rozwijanie rezyliencji umożliwia lepsze zaspokajanie swoich potrzeb w różnych sytuacjach życiowych, co skutkuje zwiększeniem dobrostanu. Do podstawowych potrzeb człowieka należą: potrzeba bezpieczeństwa, satysfakcji oraz więzi. Główne sposoby zaspokajania potrzeb to natomiast: rozpoznawanie, zapewnianie zasobów, regulowanie oraz odnoszenie się. Zestawiając wymienione wyżej potrzeby z ich metodami zaspokajania, otrzymujemy 12 podstawowych sił wewnętrznych: współczucie, uważność, uczenie się, siłę charakteru, wdzięczność, wiarę w siebie, spokój, motywację, bliskość, odwagę, aspirację oraz szczodrość. Powyższe 12 kompetencji stanowi jednocześnie tytuły 12 rozdziałów książki, opisujących praktyczne metody ćwiczenia powyższych umiejętności psychicznych, składających się na rezyliencję. 

Autorzy w przejrzysty i wyczerpujący sposób tłumaczą, na czym polegają poszczególne siły wewnętrzne oraz w jaki sposób można je wzmacniać. Odwołują się przy tym zarówno do naukowej wiedzy psychologicznej, jak i do osobistych doświadczeń. W ramkach zamieszczono konkretne ćwiczenia, pozwalające rozwinąć kompetencje składowe rezyliencji. Każdy rozdział rozpoczyna się stosownym cytatem, natomiast kończy podsumowaniem, w którym zawarte zostały najważniejsze kwestie dotyczące omawianej umiejętności psychicznej. Przydatny dodatek dla zainteresowanych może stanowić również obfita bibliografia podzielona według rozdziałów tematycznych. 

Książka obfituje w praktyczne wskazówki oraz liczne przykłady dnia codziennego. Napisana pełnym życzliwości stylem i nienarzucająca, może stać się cennym poradnikiem w drodze ku doskonaleniu sił psychicznych. Znacznym walorem lektury jest ponadto bardzo przejrzysty układ graficzny, a także lekki i konkretny styl pisania. 

Poradnik ten polecamy nie tylko osobom zawodowo zajmującym się psychologią czy psychoterapią, lecz także wszystkim, którzy chcieli zwiększyć swój komfort życia poprzez rozwijanie odporności psychicznej. Przyjazny dla odbiorcy język sprawia, że książka będzie zrozumiała również dla osób nie zajmujących się psychologią w sposób naukowy, a dla każdego stanowić może inspirację do rozwoju i pracy nad sobą. 

Magdalena Szczecińska

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp