logotyp
Według danych WHO, około 30% kobiet na świecie doświadcza przemocy ze strony swojego partnera. Ofiary przemocy, nie tylko fizycznej, ale również emocjonalnej czy ekonomicznej, doświadczają wielu negatywnych konsekwencji, w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego. Są to między innymi zaburzenia afektywne, lękowe oraz stresowe pourazowe (PTSD). Te ostatnie dotykają od 45% do nawet 84% kobiet doświadczających przemocy i objawiają się negatywnymi zmianami w sferze poznawczej, nadmiernym pobudzeniem, ciągłym przeżywaniem traumatycznych wydarzeń oraz wysokim poczuciem winy.
Badaczki Liszewska i Urbańska dokonały przeglądu programów terapeutycznych opartych na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej i przeznaczonych dla kobiet cierpiących na PTSD. Autorki szczególną uwagę przykładają do Poznawczej Terapii Traumy dla Kobiet z Zaburzeniem PTSD po Doświadczeniach Przemocy (CTT-BW) stworzoną przez Edwarda Kubany’ego. W programie tym przewiduje się 8-11 spotkań, w których skład wchodzą sesje psychoedukacyjne w zakresie PTSD, nauka radzenia sobie ze stresem oraz rozmowy terapeutyczne. Ważnym elementem jest również praca nad szkodliwymi schematami poznawczymi, poczuciem winy oraz wstydem. W trakcie terapii kobiety uczą się także strategii manifestowania siebie oraz swoich potrzeb, jak i stworzenia bezpiecznej i nieszkodliwej relacji ze sprawcą po przerwaniu przemocy.
Według autorek artykułu, w porównaniu do innych programów terapeutycznych skierowanych do ofiar przemocy, CTT-BW najlepiej odpowiada potrzebom kobiet z objawami PTSD oraz nie pozostającymi w stałej relacji ze swoim oprawcą. U 91% kobiet 3-miesięczna terapia doprowadziła do istotnej redukcji objawów PTSD. Autorki podkreślają, że badania skuteczności CTT-BW prowadzone były dotychczas w ośrodkach akademickich, a wyniki instytucji pomocowych mogłyby znacząco wzbogacić obecną wiedzę. Ponadto, nie zbadano skuteczności tego programu w populacji mężczyzn, choć istnieją przesłanki, pozwalające uznać go za uniwersalny bez względu na płeć.
Liszewska, N., Urbańska, L. (2019). POZNAWCZO-BEHAWIORALNA PSYCHOTERAPIA OSÓB Z PTSD PO DOŚWIADCZENIACH PRZEMOCY ZE STRONY PARTNERA - PRZEGLĄD PROGRAMÓW TERAPII. Psychoterapia 1, (188), 19–28
DOI: 10.12740/PT/103861
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp