logotyp

Opiekun Koła - dr hab. Anna Cierpka

Jestem psychologiem, adiunktem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół rodziny jako środowiska wychowawczego oraz tematyki narracji. Jestem współredaktorem książek Narracja: koncepcje i badania psychologiczne oraz Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza i autorem wielu tekstów poświęconych problematyce narracji. W praktyce psychologicznej (Centrum Pomocy Profesjonalnej) wykorzystuję założenia terapii systemowej i techniki terapii narracyjnej.
Hobby to przede wszystkim dbanie o ogród i kwiaty. I podróże :-)

Rok akademicki 2020/2021

Zarząd:

 • Prezeska - Zuzanna Jopkiewicz
 • Wiceprezeska - Aleksandra Warkocka
 • Specjalistka ds. merytorycznych - Marta Adamiuk
 • Specjalistka ds. HR - Daria Strzelczyk
 • Specjalistka ds. HR - Małgorzata Grochowska
 • Specjalista ds. finansowych - Antoni Żukowski

Działalność:

 • Spotkania merytoryczne 
 • Konferencja Zaburzeń Osobowości
 • Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 • Konferencja Psychoterapii Mniejszości 3PM
 • Mind the Mind 
 • W Związku z Rodziną
 • PsychomUWi
 • Sekcja Redakcyjna „Ze strony psychologii”
 • Projekt Psychoterapeuta
 • Psychoterapeutyczny Klub Dyskusyjny
 • Żywa Biblioteka
 • Projekt Recenzji
 • Projekt Badawczy
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp